Tikai EUR 1,00, par katrām 20 minūtēm

Blaumaņa iela 20, Rīga + 371 67399131 / parking@centrus.lv

Kontakti
SIA "Centrus Parking"
 

Blaumaņa iela 20, Rīga, LV-1011
Tārl: + 371 67399131
E-pasts: parking@centrus.lv
 

Bankas rekvizīti:
 

SIA "Centrus Parking"
40103608440
AS "Luminor Bank"
LV93 RIKO 0000 0837 7752 5
SWIFT: RIKOLV2X