Tikai EUR 1,00, par katrām 20 minūtēm

Blaumaņa iela 20, Rīga + 371 67399131 / parking@centrus.lv

Abonementi
Īstermiņa abonementi


Īstermiņa abonements dod iespēju neierobežoti izmantot autostāvvietu uz laiku līdz 28 dienām. Ja vēlaties pagarināt īstermiņa abonementu vai iegādāties to atkārtoti - nepieciešams noslēgt ilgtermiņa līgumu.

Lai iegādātos īstermiņa abonementu, nepieciešams:

Aizpildīt pieteikuma formu vai sazināties ar mums pa tālr. 67399131 vai parking@centrus.lv

pēc apstiprinājuma saņemšanas no Centrus Parking pārstāvja, veikt apmaksu Centrus Parking Kasē (iepriekš vienojoties ar Centrus Parking pārstāvi pa tālr. 67399131) un saņemt abonementa karti Centrus Parking Kasē.

 
llgtermiņa abonementi


Autostāvvietas izmantošana ilgtermiņā (lietošanas laiki atkarīgi no izvēlētā abonementa veida) iespējama noslēdzot beztermiņa līgumu ar iespēju to lauzt vismaz vienu mēnesi iepriekš par to rakstiski brīdinot.

Lai noslēgtu līgumu par ilgtermiņa abonementa iegādi, nepieciešams:

 Sazināties ar mums pa tālr. 67399131 vai parking@centrus.lv  (pēc pieteikuma saņemšanas uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīts līgums par maksas autostāvvietas izmantošanu);

aizpildīt e-pastā saņemto līgumu saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju, izdrukāt to divos eksemplāros un parakstīt (iepriekš vienojoties, līgums var tikt sagatavots un izdrukāts arī Centrus Parking birojā);

pēc apstiprinājuma saņemšanas no Centrus Parking pārstāvja līguma darbības pirmajā dienā nogādāt parakstītā līguma abus eksemplārus Centrus Parking Kasē un saņemt abonementa karti (ja līgums tiek sagatavots Centrus Parking birojā, tas jāparaksta pie abonementa kartes saņemšanas).

Apmaksa par ilgermiņa abonementu jāveic avansa veidā saskaņā ar minētajā līgumā norādīto.

Ikmēneša rēķini par autostāvvietas lietošanu tiek izsūtīti tikai elektroniski.

Ar personas datu apstrādi var iepazīties šeit!